• DISCLAIMER

DISCLAIMER ROSENBERG VAN LEUSDEN MAKELAARS

De website van Rosenberg Van Leusden Makelaars en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Rosenberg Van Leusden Makelaars. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rosenberg Van Leusden Makelaars. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Rosenberg Van Leusden Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Rosenberg Van Leusden Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rosenberg Van Leusden Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Rosenberg Van Leusden Makelaars worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rosenberg Van Leusden Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rosenberg Van Leusden Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.

Rosenberg Van Leusden Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Contact
ADRES KANTOOR UTRECHT
  • Prins Hendriklaan 44
  • 3583 EN UTRECHT