Frans Halsstraat 19
3583 BK UTRECHT
SCHILDERSBUURT

€1.850.000,- k.k. 203m2

Frans Halsstraat 19
3583 BK UTRECHT
SCHILDERSBUURT

€1.850.000,- k.k. 203m2

Frans Halsstraat 19
3583 BK UTRECHT
SCHILDERSBUURT

€1.850.000,- k.k. 203m2

OMSCHRIJVING

*** FOR ENGLISH SEE BELOW ***

"The Holy Grail"

Welkom bij "Sleepy Hollow" - een unieke kans in de gewilde Schildersbuurt! Deze monumentale wit gepleisterde woonvilla, gelegen aan de Frans Halsstraat 19, is niet alleen mijn persoonlijke favoriet, maar ook een absolute parel op de huizenmarkt. Gebouwd in 1911, combineert dit herenhuis historische charme met moderne luxe.

Deze monumentale wit gepleisterde woonvilla beschikt over prachtige 3,3 meter hoge plafonds, een heerlijke voor- én achtertuin (samen groot ca. 70 m2). De achtertuin ligt perfect op het zuid-westen, dus op de middag- en avondzon.
Het herenhuis is door de huidige eigenaar met veel zorg en aandacht bewoond en de staat van onderhoud is werkelijk uitstekend.

Locatie:
In Utrecht Oost is dé Schildersbuurt voor velen de mooiste wijk, samen met de woningen rondom het Wilhelminapark. Binnen deze wijk is de Frans Halsstraat voor velen de mooiste straat. Én dan ligt dit herenhuis op één van de mooiste plekken binnen de Frans Halsstraat.
Dit stukje van de Frans Halsstraat (ten noorden van de Jan van Scorelstraat) kenmerkt zich door de wit gepleisterde herenhuizen (bijna Engelse stijl) welke voor velen als "the holy grail" worden beschouwd. De Frans Halsstraat 19 is zo'n wit gepleisterd herenhuis, én als kers op de taart ligt de Frans Halsstraat 19 aan de goede kant, met haar achtertuin op het zuid-westen, hetgeen perfect is als je van de middag- en/of avondzon wilt genieten.

De omgeving:
Hét groene hart, het Wilhelminapark, deze ligt direct om de hoek. Verder is de omgeving rijk aan diverse horeca, van sterrenrestaurant tot div. bistro's. Ook kinderopvang, scholen en openbaar vervoer zijn op loopafstand bereikbaar. Winkels voor de dagelijkse boodschappen vindt u aan de andere zijde van het Wilhelminapark aan de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat die in het verlengde daarvan ligt. Tenslotte geen gebrek aan stadse voorzieningen in de oude binnenstad, en de diverse uitvalswegen zijn snel en goed bereikbaar.

Indeling:
Begane grond: entree; vestibule, royale hal met trapopgang, modern toilet voorzien van fonteintje. Sfeervolle en lichte woonkamer welke is voorzien van een mooie eiken houten vloer. De woonkamer beschikt aan de voorzijde over een erker en middels een kamer en suite is er een natuurlijke scheiding tussen de zitkamer en de eetkamer. Aan de achterzijde over de volle breedte van de woning treft u de luxe open woonkeuken aan. Bij lekker weer kunnen voor- en achter de openslaande deuren open en in de winter kan lekker de open haard in de zitkamer aan.
Vanuit de keuken is er toegang tot de kelder; provisiekelder (11 m2 op met een hoogte van 1,72 meter).

Eerste verdieping: overloop; twee ruime slaapkamers waarvan de achterkamer met eigen balkon, de ouderslaapkamer beschikt over een luxe walk in closet; derde kamer in gebruik als kinderkamer. Luxe badkamer voorzien van dubbele wastafel, verwarming voor de handdoeken en inloopdouche; toilet op de overloop met fonteintje en vaste kast.

Tweede verdieping: overloop; wasruimte/berging met cv-installatie. 2e luxe badkamer voorzien van toilet, dubbele wastafel en ligbad. Twee ruime slaapkamers waarvan een met eigen ruime dakterras, te bereiken middels de openslaande deuren.

Eric Kuster:
De twee badkamers in deze woning zijn met zorg ontworpen door Eric Kuster en op maat gemaakt. Ze zijn uitgerust met vloerverwarming en een geïntegreerd muzieksysteem. De benedenverdieping beschikt over een badkamer met een ingebouwde zonnedouche, voorzien van infrarood lampen in de inloopdouche. Daarnaast zijn de wanden en vloer bekleed met het meest exclusieve Portoro marmer.

Kenmerken/details:
- Bouwjaar 1911.
- Het herenhuis heeft een gemeentelijke monumentale status.
- De woning is voorzien van HR++ isolerende beglazing m.u.v. raam voorzijde van de tweede verdieping.
- Alle wanden zijn strak gestuukt in 2010.
- Houten vloeren zijn aangebracht in 2010.
- De luxe open woonkeuken is geïnstalleerd in 2011.
- Elektra vernieuwd in 2011.
- Beide badkamers en de w.c.'s zijn vernieuwd in 2014.
- In 2013 en 2014 zijn drie raamkozijnen aan de achterzijde volledig vernieuwd, evenals de raamkozijnen van de erker, inclusief de tuindeuren, en de raamkozijnen aan de achterzijde, inclusief de openslaande tuindeuren.
- Aan het eind van 2013 zijn alle binnenwanden voorzien van antischeurfolie en is het hele huis met hoogwaardige verf afgewerkt.
- In 2013 is er een nieuwe open haard in de zitkamer geïnstalleerd.
- De kozijnen, ramen en deuren zijn in 2014 door een erkend schildersbedrijf (Het Gilde) voor het laatst geschilderd.
- In 2014 is de achterzijde van de woning volledig gestuukt, wat bijdraagt aan de stijlvolle uitstraling.
- Pannendak is in 2016 vernieuwd.
- Centrale verwarming is van het merk Nefit, type 9000i HR35 en deze is vernieuwd in december 2018.
- Dit herenhuis draagt de naam “Sleepy Hollow”.
- De woning beschikt over authentieke details als; kamer en suite, paneeldeuren met bijpassend hang- en sluitwerk, hoge plinten, bewerkte plafonds etc..
- Uit het NVM archief blijkt dat de woning in het verleden door vorige eigenaren (vermoedelijk ca. 2008) is voorzien van vloer- en dakisolatie, maar wij hebben hier helaas geen documentatie van.

Renovatie kosten 2013 / 2014:
- Kozijnen en deuren vervangen € 50.000,-
- Schilderwerk plus folie muren binnen € 73.000,-
- Badkamers en toiletten € 150.000,-
- Schilderwerk buiten plus achtergevel stucwerk € 32.000,-
- Dak vervangen € 10.000,-
- Openhaard plus schouw marmer € 14.000,-

Kadastrale informatie:
Kadastrale gemeente Abstede, sectie D, nummer 2123, groot 159 m2.

We hebben de woning geprobeerd zo goed als mogelijk vast te leggen op de gevoelige plaat, zie hiervoor de bijgevoegde foto's.
Maar dit huis moet je beleven, moet je voelen, je moet het gezien hebben. Wij zien u dan ook erg graag op de Frans Halsstraat 19. Maakt u óók een afspraak?

Hartelijke groeten,
Egon Rosenberg

Brochure aanvragen:
Een uitgebreide brochure, inclusief plattegronden, NVM vragenlijst en lijst van roerende zaken, kunt u telefonisch of per mail bij ons aanvragen.

Aankoopmakelaar inschakelen:
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Utrecht vindt u op Funda.

*** ENGLISH VERSION ***

"The Holy Grail"

Welcome to "Sleepy Hollow" - a unique opportunity in the sought-after Schildersbuurt! This monumental white plastered residential villa, located at Frans Halsstraat 19, is not only my personal favorite, but also an absolute gem on the housing market. Built in 1911, this mansion combines historic charm with modern luxury.

This monumental white plastered residential villa has beautiful 3.3 meter high ceilings, a lovely front and back garden (together approximately 70 m2). The backyard faces perfectly south-west, so it gets the afternoon and evening sun.
The mansion has been lived in with great care and attention by the current owner and the state of maintenance is truly excellent.

Location:
In Utrecht East, the Schildersbuurt is for many the most beautiful neighborhood, together with the homes around the Wilhelmina Park. Within this district, Frans Halsstraat is for many the most beautiful street. And this mansion is located in one of the most beautiful places on Frans Halsstraat.
This part of the Frans Halsstraat (north of the Jan van Scorelstraat) is characterized by the white plastered mansions (almost English style) which are considered "the holy grail" by many. Frans Halsstraat 19 is such a white plastered mansion, and the icing on the cake is that Frans Halsstraat 19 is on the right side, with its backyard facing south-west, which is perfect if you like the afternoon and/or evening sun. want to enjoy.

Area:
The green heart, the Wilhelmina Park, is right around the corner. Furthermore, the area is rich in various catering establishments, from star restaurants to various. bistros. Childcare, schools and public transport are also within walking distance. Shops for daily shopping can be found on the other side of the Wilhelmina Park on Burgemeester Reigerstraat and the Nachtegaalstraat, which is an extension of it. Finally, there is no shortage of city facilities in the old city center, and the various arterial roads are quickly and easily accessible.

Layout:
Ground floor: entrance; vestibule, spacious hall with stairs, modern toilet with sink. Atmospheric and bright living room with a beautiful oak wooden floor. The living room has a bay window at the front and an en suite room provides a natural separation between the sitting room and the dining room. At the rear, spanning the full width of the house, you will find the luxurious open kitchen-diner. When the weather is nice, the French doors at the front and back can be opened and in winter you can enjoy the fireplace in the living room.
From the kitchen there is access to the basement; provision cellar (11 m2 with a height of 1.72 meters).

First floor: landing; two spacious bedrooms, the back room with its own balcony, the master bedroom has a luxurious walk-in closet; third room used as a children's room. Luxury bathroom with double sink, heating for the towels and walk-in shower; toilet on the landing with sink and closet.

Second floor: landing; laundry room/storage room with central heating system. 2nd luxury bathroom with toilet, double sink and bath. Two spacious bedrooms, one with its own spacious roof terrace, accessible through the patio doors.

Eric Kuster:
The two bathrooms in this home were carefully designed by Eric Kuster and custom made. They are equipped with underfloor heating and an integrated music system. The ground floor has a bathroom with a built-in solar shower, equipped with infrared lamps in the walk-in shower. In addition, the walls and floor are covered with the most exclusive Portoro marble.

Features/details:
- Year of construction 1911
- The mansion has a municipal monumental status.
- The house is equipped with HR++ insulating glazing with the exception of the window at the front of the second floor.
- All walls were tightly plastered in 2010
- Wooden floors were installed in 2010
- The luxurious open kitchen was installed in 2011
- Electricity renewed in 2011
- Both bathrooms and toilets were renovated in 2014
- In 2013 and 2014, three window frames at the rear were completely renewed, as well as the window frames of the bay window, including the garden doors, and the window frames at the rear, including the French doors.
- At the end of 2013, all interior walls were fitted with anti-tear foil and the entire house was finished with high-quality paint.
- A new fireplace was installed in the sitting room in 2013.
- The frames, windows and doors were last painted in 2014 by a recognized painting company (Het Gilde).
- In 2014, the rear of the house was completely plastered, which contributes to the stylish appearance.
- Tiled roof was renewed in 2016
- Central heating is from the Nefit brand, type 9000i HR35 and was renewed in december 2018.
- This mansion is called “Sleepy Hollow”
- The house has authentic details such as; room and suite, panel doors with matching hinges and locks, high skirting boards, decorated ceilings, etc.
- The NVM archive shows that the house was fitted with floor and roof insulation in the past by previous owners (presumably around 2008), but unfortunately we have no documentation of this.

Renovation costs 2013 / 2014:
- Replacing frames and doors €50,000
- Painting plus foil walls within €73,000
- Bathrooms and toilets € 150,000
- Painting outside plus rear facade plasterwork € 32,000
- Replace roof €10,000
- Fireplace plus marble mantelpiece € 14,000

Cadastral information:
Cadastral municipality of Abstede, section D, number 2123, size 159 m2.

We have tried to capture the house as best as possible, see the attached photos.
But you have to experience this house, you have to feel it, you have to see it. We would love to see you at Frans Halsstraat 19. Would you also like to make an appointment?

Cordial greetings,
Egon Rosenberg

Request brochure:
An extensive brochure, including floor plans, NVM questionnaire and list of movable property, can be requested from us by telephone or e-mail.

Enable purchase broker:
Your NVM purchase broker stands up for your interests and saves you time, money and worries.
You can find addresses of fellow NVM purchase brokers in Utrecht on Funda.

  • Deel via
Interesse in de woning?

Neem contact op

030 - 2100401
info@rvlmakelaars.nl

Prins Hendriklaan 44
3583 EN UTRECHT

Naar contact

Kies je makelaar
NIELS VAN LEUSDEN
NIELS VAN LEUSDEN

06-48331675

Bekijk alle makelaars

Specificaties

Overdracht
Vraagpijs
€1.850.000,- k.k.
Aanvaarding
in overleg
Adres
Frans Halsstraat 19
3583 BK UTRECHT
Bouw
Soort woonhuis
herenhuis
Bouwsoort
tussenwoning
Bouwperiode
1911
Soort Onderhoud binnen
goed tot uitstekend
Onderhoud buiten
goed tot uitstekend
Bestemming
Hoofdbestemming
Woonruimte
Permanente bewoning
Recreatie woning
Ligging
Ligging
aan rustige weg, in woonwijk
Tuin
Hoofd tuin
achtertuin, voortuin
Ligging tuin
zuidwest
Tuin achterom bereikbaar
Oppervlakte
70m2
Oppervlakten & Inhoud
Woonoppervlakte
203m2
Inhoud
836m3
Perceeloppervlakte
159m2
Indeling
Kamers
7
Slaapkamers
5
Verdiepingen
4
Energie & Isolatie
Energie label
D
Isolatie
dakisolatie
Warm water
c.v.-ketel
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid
openbaar parkeren, betaald parkeren, parkeervergunningen

LIGGING

Contact
ADRES KANTOOR UTRECHT
  • Prins Hendriklaan 44
  • 3583 EN UTRECHT